Pogadaj z obcym!

Test sprawdzający

Zamieszczony poniżej test jest przeznaczony dla osób zainteresowanych kursami języka angielskiego. Wypełnij test, wyślij nam Twój uzyskany wynik, podając swoje imię i nazwisko oraz przedział wiekowy, a nie będziesz musiał wypełniać testu w naszej filii. Prosimy o niekorzystanie z żadnych pomocy przy jego wypełnianiu, wiarygodność wyniku leży w Twoim interesie