Pogadaj z obcym!

Metodyka nauczania

JAK UCZYMY?

Uczymy przede wszystkim skutecznie i z pasją! 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że język to przede wszystkim komunikacja. Z tego powodu, to właśnie rozwijanie swobodnego mówienia w język obcym jest dla nas priorytetem i podczas zajęć odgrywa rolę pierwszoplanową. Nie znaczy to jednak, że pozostałe sprawności językowe są pomijane. Wręcz przeciwnie - w trakcie zajęć w naszej Szkole znajdujemy miejsce na rozwój wszystkich sprawności językowych: czytania, słuchania ze zrozumieniem, pisania, rozbudowę zasobu słownictwa jak i znajomości gramatyki, która w znaczący sposób przyczynia się do podwyższenia jakości tworzonych przez Kursantów komunikatów. 

Wiemy, także doskonale jak istotne jest indywidualne podejście do każdego Kursanta - poznanie jego aktualnych możliwości, bazowanie na nich i ich systematyczne rozwijanie oraz zrozumienie potrzeb Kursantów, tak aby nauka aby nauka przynosiła oczekiwane efekty.

PODRĘCZNIKI
Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych podręczników wydawnictw Oxford University Press oraz Express Publishing - starannie wybrane podręczniki stanowią nieocenioną pomoc dla Kursantów i przyczyniają się do większej motywacji do nauki. Podczas zajęć często wykorzystywane są także tworzone przez lektorów materiałów dodatkowych, co umożliwia dostosowanie ich do aktualnych potrzeb i poziomu zaawansowania Kursantów.


SYSTEM OCENIANIA
Kursanci rozpoczynający naukę w naszej Szkole, muszą zmierzyć się z testem wstępnym, którego celem jest trafne przydzielenie do odpowiedniej grupy zaawansowania. 
W celu stałego kontrolowania postępów naszych kursantów Lektorzy przeprowadzają testy diagnostyczne, mające na celu systematyczne monitorowanie postępów Kursantów. Testy te przybierają różnorodne formy, uzależnione od specyfiki grupy, wieku oraz poziomu zaawansowania Kursantów - mogą to być zarówno krótkie jak i dłuższe testy pisemne, jak również konwersacje przeprowadzane w trakcie zajęć, które wskazują materiał dobrze opanowany już przez Kursantów jak również i te obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi.

ŚWIADECTWA
Każdy rok nauki w naszej Szkole kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo lub ukończenie kolejnego etapu nauki.

TRYB I GODZINY ZAJĘĆ
Zajęcia dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych odbywają się w blokach 2x po 45 min od poniedziałku do czwartku wg grafiku ustalanego na początku roku szkolnego. 
W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów zajęć. Istnieje możliwość wyboru częstotliwości zajęć: 

1.Tryb standardowy: zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny (2 godz/ tydz) 
2.Tryb intensywny: zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny (4 godz/tydz)