Pogadaj z obcym!

FAQ


Kiedy trzeba zgłosić się do szkoły żeby zapisać się na kurs?
Kursy w Szkole Oxford Centre rozpoczynają się w połowie września dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie pod koniec sierpnia i w ciągu pierwszych dwóch tygodni września. Zdarza się jednak, że chęć rozpoczęcia nauki języka angielskiego nie dostosowuje się do kalendarza i nie zdążą Państwo dotrzeć do nas we wrześniu; w takich sytuacjach mają Państwo możliwość dołączyć do istniejących już grup jeśli tylko odpowiadają one poziomem zaawansowania Państwu wiedzy i jeśli w grupach tych nadal są wolne miejsca.


Jak zapisać się do szkoły?
Zapisy przyjmowane są w siedzibie Szkoły lub telefonicznie.

Jak odbywa się rekrutacja do szkoły?
Rekrutacja do grup językowych uwzględnia dwa elementy weryfikacyjne: poziom zaawansowania oraz wiek Kursantów. W przypadku osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z językiem angielskim zapisywane są one bezpośrednio do grup początkowych. Dla osób, które wcześniej uczyły się już języka angielskiego przygotowaliśmy testy sprawdzające. Testy tego typu to najlepszy sposób ocenienia poziomu zaawansowania; choć dodatkowa ocena Państwa umiejętności przeprowadzana jest także podczas pierwszych zajęć.

Czy będę musiał napisać test wstępny jeśli w poprzednim roku uczyłem się w innej szkole i posiadam wystawiony przez nią certyfikat?
Tak. Sugerujemy wszystkim naszym nowym Kursantom napisanie testu wstępnego ze względu na to, że wbrew wspólnym oznaczeniom poziomów kursów i podobnym skalom oceniania, niekoniecznie wystawione certyfikaty wyrażają taki sam poziom wiedzy i umiejętności Kursantów. Z tego względu, by zapewnić Państwu możliwie wysoką jakość nauczania od samego początku, tak ważne jest dla nas rzetelne wskazanie grup, do których mogą Państwo uczęszczać, a to możliwe jest właśnie po rozwiązaniu testu wstępnego.

Czy szkoła oferuje bezpłatną lekcję próbną?
Tak. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kupowanie przysłowiowego kota w worku nie brzmi zachęcająco dlatego wszystkie osoby rozważające rozpoczęcie nauki w naszej Szkole mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnej lekcji próbnej. Lekcja próbna pozwoli Państwu ocenić czy metody pracy danego lektora odpowiadają Państwa stylowi uczenia się i czy wynik testu wstępnego i przydzielenie do określonej grupy są adekwatne do Państwa wiedzy i umiejętności.

Jakie są godziny zajęć i w jakich dniach się odbywają ?
Zajęcia grup w Oxford Centre dobywają się od poniedziałku do czwartku od godziny 16.00 do 21.00. Termin zajęć indywidualnych ustalany jest bezpośrednio z Kursantem aby dostosować go w najlepszy sposób do Państwa możliwości czasowych.

Czy jeśli po kilku zajęciach nie będę zadowolony z poziomu grupy to muszę zostać w grupie do końca ?
Nie. Jeśli tylko stwierdzą Państwo, że grupa do której Państwo należą nie odpowiada poziomowi Państwa wiedzy lub zajęcia nie spełniają Państwa oczekiwań mają Państwo możliwość przeniesienia się do innej grupy. Sugerujemy jednak wcześniej przedyskutować taką decyzję z lektorem - nasza kadra to zespół wprawnych obserwatorów, którzy z pewnością pomogą rozwiać Państwa wątpliwości i w razie konieczności dobrać odpowiednią grupę.

Czy po podpisaniu umowy można zrezygnować z kursu ?
Tak. Nie jest naszym celem zmuszanie Państwa do nauki, zdajemy sobie także sprawę z tego, że los może nas wszystkich zaskakiwać różnego rodzaju niespodziankami dlatego gwarantujemy Państwu możliwość rezygnacji z kursu na dowolnym jego etapie. Prosimy Państwa jedynie o zgłoszenie rezygnacji w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Kto uczy w Oxford Centre?
Kadra Oxford Centre to zespół kompetentnych lektorów, dla których nauczanie jest nie tylko pracą ale przede wszystkim pasją. Wszyscy polscy nauczyciele zatrudnieni w naszej Szkole ukończyli studia filologiczne, posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych i z sukcesem prowadzą zajęcia w grupach o różnych poziomach zaawansowania i różnych przedziałach wiekowych. Native speakers pracujący w Oxford Centre to także doświadczeni fachowcy, którzy z powodzeniem łączą rozwijanie znajomości języka angielskiego Kursantów z szerzeniem wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych.

Chcę się uczyć indywidualnie czy szkoła mi coś zaproponuje?
Tak, dla osób którym nie odpowiadają zajęcia w grupach proponujemy zajęcia indywidualne zarówno z polskimi lektorami jak i native speakers. Zajęcia indywidualne to często dobry sposób by nadrobić zaległości, uzupełnić ewentualne braki i w dalszej kolejności dołączyć do zajęć grupowych.

Czy podczas zajęć przeprowadzane są testy.
Tak. O częstotliwości przeprowadzania testów decyduje lektor, mogą to być testy pisemne jak i ustne w formie powtórzenia wiadomości na początku każdej kolejnej lekcji. Testy, które organizujemy diagnozują poczyniony przez Państwa postęp i jednocześnie są one dla Państwa rzetelną informacją o sukcesie w nauce lub ewentualnych brakach, które powinny być uzupełnione. Testy służą też lektorom jako wskazówka do dalszej pracy i narzędzie umożliwiające im ocenę efektywności własnych działań.

Czy szkoła wystawia zaświadczenia o ukończeniu poziomu?
Tak. Podczas ostatnich zajęć roku szkolnego otrzymują Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończeniu kursu na danym poziomie zaawansowania. Otrzymanie zaświadczenia uzależnione jest od zaliczenia testów przeprowadzanych w trakcie trwania całego kursu.