Pogadaj z obcym!

Kursy stacjonarne

Częścią naszej działalności jest prowadzenie profesjonalnych szkoleń językowych dla firm i instytucji. Jesteśmy przekonani, że wysoka jakość naszych usług przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracowników Państwa firmy a tym samym do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

SWOBODA W KOMUNIKACJI = SWOBODA DZIAŁANIA

Kursy stacjonarne

  • prowadzimy szkolenia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania,
  • zajęcia mogą być prowadzone w siedzibie Państwa firmy lub w siedzibie Szkoły Oxford Centre,
  • przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy szczegółowe testy kwalifikacyjne ustne i pisemne,
  • program kursu jest opracowywany jest zgodnie z wymogami zamawiającego i może obejmować zarówno słownictwo ogólne, biznesowe jak i związane ze specyfiką działalności danej firmy,
  • częstotliwość zajęć dopasowywana jest indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w godzinach porannych, przedpołudniowych lub popołudniowych,
  • wszyscy lektorzy prowadzący zajęcia posiadają wyższe wykształcenie i przygotowanie metodyczne do nauczania języka obcego; na życzenie zamawiającego zajęcia mogą być prowadzone przez lektora polskiego lub polskiego na zmianę z lektorem anglojęzycznym.
  • postępy kursantów są na bieżąco monitorowane przez dyrektora metodycznego, w przypadku powstania zaległości zapewniamy bezpłatną pomoc w uzupełnieniu powstałych braków,

Kontakt Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszą Szkołą prosimy o kontakt z naszym biurem od pn-pt w godz. 12.00- 19.00 Tel. 32 767 65 85, 691 965 679, E-mail: info@oxford-centrum.pl


Chętnie spotkamy się z Państwem w celu omówienia szczegółów ewentualnej współpracy. Możemy załączyć również listy referencyjne od firm z którymi już współpracujemy.