Pogadaj z obcym!

Dla starszych dzieci i młodzieży

Dla starszych dzieci i młodzieży proponujemy nowoczesny i cieawy program nauczania zróznicowany pod względem stopnia trudności i wieku kursantów.

Grupy dziecięce (Grupy A)

Kwalifikacja do grup

Odbywa się na podstawie krótkiego testu kwalifikacyjnego i rozmowy z lektorem. Test można napisać w każdej chwili w siedzibie naszej Szkoły, bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Metodyka nauczania

Program, który proponujemy dzieciom jest dopasowany do wieku i stopnia znajomości języka. Największy nacisk kładziony jest na komunikację. Zajęcia prowadzone są niemal wyłącznie w języku angielskim ale w taki sposób, że dzieci nie mają problemu ze zrozumieniem nauczyciela. Zajęcia są bardzo urozmaicone: podczas lekcji nauczyciel przygotowuje mnóstwo quizów, zagadek, gier i zabaw tak aby nauka była nie tylko efektywna ale również przyjemna. Uważamy, że największym wrogiem nauki języka obcego ( a dotyczy to szczególnie dzieci) jest nuda. Dlatego pomimo wysokiego poziomu zajęć, na nasze lekcje dzieci przychodzą chętnie a po zajęciach często ciężko jest je wyciągnąć do domu. Systematycznie badamy postępy czynione przez kursantów. Każdy rodzic po zakończeniu danego semestru otrzymuje pisemny raport z wyszczególnieniem stopnia opanowania każdej sprawności językowej. Rodzice są również na bieżąco informowani o postępach dziecka lub o ewentualnych trudnościach jeżeli takie się pojawią. Na koniec roku wystawiamy świadectwo, które jest jednocześnie promocją na wyższy poziom.

Nauczyciele

Nasi nauczyciele to osoby, które przede wszystkim chcą, lubią i umieją pracować z dziećmi. Swoja pracę wykonują z zaangażowaniem i entuzjazmem, co pozytywnie wpływa na efektywność zajęć i motywację dzieci do nauki. Lekcje prowadzone są przez lektorów polskich oraz przez wykwalifikowanych native speakers, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz uprawnienia do nauki języka angielskiego jako języka obcego.

Tryb i częstotliwość zajęć

Kursy mogą odbywać się w systemie:

  • standardowym: (1 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)
  • intensywnym: (2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)

W przypadku gdy na kurs językowy w naszej Szkole uczęszcza rodzic wraz z dzieckiem lub rodzeństwo istnieje możliwość dopasowania terminów tak, aby były one w tym samym czasie. Jest to możliwe przy zapisach czerwcowych lub końcem sierpnia, kiedy układany jest grafik na nowy rok szkolny.

Grupy gimnazjalne (Grupy B)

Kwalifikacja do grup

Odbywa się na podstawie krótkiego testu kwalifikacyjnego i rozmowy z lektorem. Test można napisać w każdej chwili w siedzibie naszej Szkoły, bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Metodyka nauczania

Program, który proponujemy gimnazjalistom jest dopasowany do wieku i stopnia znajomości języka. Największy nacisk kładziony jest na komunikację. Zajęcia prowadzone są niemal wyłącznie w języku angielskim. Do naczania języka angielskiego wykorzystujemy własne programy autorskie oraz podręczniki dla gimnazjalistów znanych wydawnictw takich jak Oxford University Press czy Express Publishing. Zajęcia prowadzone są w ciekawy i urozmaicony sposób. Kurs stanowi doskonałe uzupełnienie i rozszerzenie materiału realizowanego w gimnazjum. Zajęcia obejmują także przygotownaie do egzmianu gimnazjalnego.

Nauczyciele

Nasi lektorzy to absolwenci filologii angielskiej i germańskiej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych oraz wykwalifikowani native speakers, posiadający wyższe wykształcenie oraz uprawnienia do nauki języka angielskiego jako języka obcego.

Tryb i częstotliwość zajęć

Kursy mogą odbywać się w systemie:

  • standardowym: (1 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)
  • intensywnym: (2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)

W przypadku gdy na kurs językowy w naszej Szkole uczęszcza rodzic wraz z dzieckiem lub rodzeństwo istnieje możliwość dopasowania terminów tak, aby były one w tym samym czasie. Jest to możliwe przy zapisach czerwcowych lub końcem sierpnia, kiedy układany jest grafik na nowy rok szkolny.

Grupy licealne (Grupy C)

Dla liceslistów proponujemy kursy:

  • ogólne
  • kursy konwersacyjne
  • kursy przygotowujące do matury

Kursy ogólne

Zajęcia w ramach języka angielskiego ogólnego stanowią uzupełnienie materiału realizowanego w liceum, z tym, że nacisk kładziony jest na komunikację. Korzystamy z programów autorskich oraz podręczników znanych wydawnictw takich jak Oxford University Press, Longman czy Express Publishing. Grupy podzielone są wg wieku i poziomu zaawansowania językowego.

Kwalifikacja do grup

Odbywa się na podstawie krótkiego testu kwalifikacyjnego i rozmowy z lektorem. Test można napisać w każdej chwili w siedzibie naszej Szkoły, bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Nauczyciele

Nasi lektorzy to absolwenci filologii angielskiej i germańskiej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych oraz wykwalifikowani native speakers, posiadający wyższe wykształcenie oraz uprawnienia do nauki języka angielskiego jako języka obcego.

Tryb i częstotliwość zajęć

Kursy mogą odbywać się w systemie

  • Standardowym (1 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)
  • Intensywnym (2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)

Kursy konwersacyjne

Przeznaczone są dla licealistów, którzy pragną wyłącznie rozwijać umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Program dopasowany jest do wieku i poziomun zaawansowania językowego. Kursy konwersacyjne prowadzone są od poziomu średnio-zaawansowanego. Kurs stanowi doskonałe uzupełnienie materiału realizowanego w Liceum.

Kadra nauczycielska

Lektorami są wyłącznie doświadczeni native speakers.

Tryb i częstotliwość zajęć

Kursy mogą odbywać się w systemie - Standardowym (1 x w tygodniu po 2 godziny 50 minutowe) - Intensywnym (2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)